Yeni Blog Yazılarımız

Blog Image

Terör Mağdurları Tazminatı

 • 23-09-21
 • admin
Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriye
Blog Image

Askeri Kaza Tazminatı

 • 23-09-21
 • admin
KİMLER ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR? Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile,
Blog Image

Hak Arama Hürriyeti

 • 23-09-21
 • admin
02.08.2016 Tarihli Genel Şartların Hukuka Aykırılığı   02.08.2016 tarih 29789 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar, Anayasa’ya, İnsa
Blog Image

Türk Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

 • 23-09-21
 • admin
6098 Sayılı Türk Borç Kanunu uyarınca adi ortaklık tanımı yapılmış olup ilgili madde uyarınca ‘Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
Blog Image

Uluslararası Ticaret Hukuku

 • 23-09-21
 • admin
TANIMI VE KAYNAKLARI Uluslararası ticaret, farklı ülkelerde iş yerleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan mal ve hizmet değişimi olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası ticaret hukuku içerisinde yabancılık unsuru bulunduğu için hem ulusa
Blog Image

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Halleri

 • 23-09-21
 • admin
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ BU HUSUSTAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GÜNCEL GELİŞMELER Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi vatandaşlığı ''kişi ile bir devlet arasındaki hukuksal bağ anlamına gelir, kişinin etnik kökenini göstermez