Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Bir ülkede yabancı durumunda olan kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları hakları konu eden bir hukuk dalıdır. Yabancıların çalışma, ikamet etme, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.
 

Yabancıların Türkiye’deki haklarına ilişkin her türlü idari ve hukuki işlemleri ve davaları ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin bütün hukuki ve idari işlemlerin yapılması ve vatandaşlık hukuku davalarının takibine kadar hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul yatırımı ile birlikte Türk vatandaşlığının kazanılması ve yatırımların yapılması sürecinde hukuki destek ve hizmet sağlamaktayız.