Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumun temelini ve düzenini bozan, suç adı verilen, düzeni bozucu insan davranışlarına uygulanacak hukuk kurallarının bütününü oluşturan hukuk sistemidir.

Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır.

 Bunun sonucu olarak umulmadık olumsuz neticelerle karşılaşmamak için ceza soruşturmalarının ve kovuşturmalarının son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir.