İcra-İflas Hukuku

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.
 

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında faaliyet göstermekte olup , icra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması, Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi konularında aktif olarak faaliyet göstermekteyiz.