TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ
05 Ara

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI HALLERİ BU HUSUSTAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GÜNCEL GELİŞMELER Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi vatandaşlığı ”kişi ile bir devlet arasındaki hukuksal bağ anlamına gelir, kişinin etnik kökenini göstermez” ş...

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
05 Ara

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

TANIMI VE KAYNAKLARI Uluslararası ticaret, farklı ülkelerde iş yerleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan mal ve hizmet değişimi olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası ticaret hukuku içerisinde yabancılık unsuru bulunduğu için hem ulus...

TÜRK TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU
05 Ara

TÜRK TİCARET HUKUKU VE ŞİRKETLER HUKUKU

6098 Sayılı Türk Borç Kanunu uyarınca adi ortaklık tanımı yapılmış olup ilgili madde uyarınca ‘Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir or...

“Hak Arama Hürriyeti”
25 Tem

“Hak Arama Hürriyeti”

02.08.2016 Tarihli Genel Şartların Hukuka Aykırılığı   02.08.2016 tarih 29789 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar, Anayasa’ya...

Askeri Kaza Tazminatı
07 Tem

Askeri Kaza Tazminatı

KİMLER ASKERİ KAZA TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNABİLİR? Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş o...

Terör Mağdurları Tazminatı
07 Tem

Terör Mağdurları Tazminatı

Ortak bir tanımı olmamakla birlikte, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde de tanımlandığı üzere terör; “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriy...

Araç Değer Kaybı
07 Tem

Araç Değer Kaybı

Trafik kazaları sonucunda zarar gören aracın, tamir edilip eski haline getirilmiş olsa dahi, TRAMER kayıtlarında herkes tarafından yapılabilen sorgulamayla aracın hasar geçmişi gözükmektedir. Kaza sonrasında arabanın orijinalliğini yitirmiş olan zara...